Viktigt om din hunds pass

En värdehandling

På förekommen anledning vill vi påminna om följande: hundens pass är en såväl en värdehandling som en id-handling och ska följa hunden genom hela livet.

Ha alltid med dig passet när du är ute och reser med din hund. Kontrollera alltid innan resa vad som gäller för att ta in en hund ut och in från landet du tänkt resa till.

Förlorat pass är svårt (om inte omöjligt) att ersätta.

Ändra ägaruppgifter

Det är jätteviktigt att du anger rätt ägaruppgifter i passet.  Har du missat detta nekas hunden inresa i Sverige om ni rest utomlands.

Passet är hundens vaccinationsintyg

Ta även med passet vid varje veterinärbesök så att du kan styrka att det är din hund och att din hund har alla vaccinationer som krävs.